Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Làm đà giằng chân hàng rào và thay tôn mới.Thay tôn MỚI cho 6 phòng học cũ.Đại diện chủ đầu tư đang giám sát chất lượng sắt sê nô trước khi đổ bê tông


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét