Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Gấp rút sửa chữa 6 phòng cũ


Cạo bỏ lớp sơn cũ

Gia cố chân móng 6 phòng học cũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét