Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Xác định ranh giới và cốt nền công trình


Ngay sau Cúng động thổ, lễ khởi công xây dựng Mới 6 phòng học và sửa chữa 6 phòng học cũ, ban quản lý , chủ đầu tư, nhà thầu thi công tiến hành cắm mốc ranh giới và xác  định cốt nền công trình .

Lễ Khởi công


Sau buổi họp ngày 20/06/2016 tại UBND xã Mỹ Hạnh Nam,
 thống nhất triển khai xây MỚI 6 phòng học, 1 nhà vệ sinh cho Học sinh và Giáo viên, sửa chữa 6 phòng học cũ, hôm sau , 21/06/2016 cúng động thổ và lấy cốt nền.

Xây và sửa chữa Trường Tiểu Học Nguyễn Thị Hạnh

29/06/2016 đóng ván cốp pha để đổ đà kiềng.